PROMOCJE

Podpisz umowę na internet w promocji na minimum 24 miesiące a otrzymasz gwarancję stałej ceny NA ZAWSZE!
DOBRY INTERNET


OKRES ZOBOWIĄZANIA: Umowy zawierane są na czas nieoznaczony, ale jeśli umowa zawierana jest na warunkach promocyjnych, to wskazany jest minimalny okres pozostawania Abonentem TKK.


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI: Informacje, dla kogo dostępna jest dana oferta promocyjna podawane są w regulaminach promocji.


OPŁATA AKTYWACYJNA: Opłata aktywacyjna jest jednorazowa. Powinna być wniesiona na konto Abonenta w miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja usługi. Opłata aktywacyjna nie jest pobierana przy instalacji.


ABONAMENT: Dla umów zawieranych w ramach promocji wysokość abonamentu jest obniżona w minimalnym okresie obowiązywania przez okres i do kwot wskazanych we właściwym regulaminie promocji. Wysokość abonamentu jest gwarantowana w okresie promocji. W przypadku umów zawieranych bez promocji (lub po okresie promocyjnym) wysokość abonamentu wskazuje cennik usług i może ulegać zmianie (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa telekomunikacyjnego).


INTERNET1 INTERNET

Komentarze są wyłączone.